Moderacja Plus

Moderacja Plus (poprzednio Neuland Polska / Neuland Polen) istnieje od 1993 roku i specjalizuje się w propagowaniu w Polsce metody moderacji wizualnej poprzez:

 • prowadzenie treningów technik moderacji

 • sprzedaż materiałów i sprzętu stosowanego w tej metodzie produkowanych przez niemiecką firmę Neuland GmbH KG & Co.w Eichenzell

 • wypożyczanie tablic typu pin


Prowadzimy treningi moderacji wizualnej, wypożyczamy tablice do moderacji, a także oferujemy sprzęt do moderacji firmy NEULAND

Treningi moderacji wizualnej

- metoda pracy z grupą, bez względu na jej wielkość

(od kilku do kilkuset nawet osób)

Łączy w sobie techniki komunikowania się, wizualizacji, dynamiki

grupowej, psychologii społecznej, socjologii , teorii biznesu i zarządzania, opiera

się na zasadzie partycypacji i bazuje na wymianie doświadczeń.

Moderacja wizualna może być wykorzystana w każdej sytuacji, a w szczególności:

 • przy prowadzeniu dyskusji w grupie
 • w prezentacji wiedzy i informacji
 • przy rozwiązywaniu problemów
 • w projektowaniu rozwiązań organizacyjnych
 • przy wypracowaniu koncepcji strategicznych
 • w budowie i wspieraniu zespołów dla realizacji wspólnych celów

Wizualizacja oznacza sposób, który obrazuje przekazywane treści i przebieg procesu

pracy w grupie. Pozwala zwiększyć percepcję uczestników do 60-65%, a przy

stosowaniu zasady partycypacji - do 90-95%.

Moderacja jest bardzo skuteczną metodą komunikowania się i pracy

grupowej, ponieważ umożliwia:

 • jednoczesny udział w dyskusji wszystkich obecnych
 • pobudzanie wzajemnej ciekawości i zainteresowanie tematem
 • zbliżenie grupy do tematu, pogłębienie tematu
 • osiągnięcie wspólnych rezultatów
Więcej

Wypożyczanie tablic

Umożliwiamy naszym klientom wypożyczenie tablic typu Classic z pokryciem kartonowym. Stawki zależą od ilości wypożyczonych tablic i czasu wypożyczenia.
Cena za wypożyczenie 1 tablicy na 1 dobę wynosi:
pierwsza doba: 100,00zł +23%VAT
druga doba i kolejne: 50,00zł +23%VAT
Zleceniodawca pokrywa też koszt transportu tablic w obie strony (wysokość zależy od ilości wypożyczanych tablic). Przy większej ilości tablic możliwy rabat.


Więcej

Produkty Neuland

Tablice i torby

Więcej

Walizki

Więcej

Mazaki i tusze

Więcej

Papiery

Więcej

Kartki do moderacji

Więcej

Materiały do moderacji

Więcej